ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ได้แก่

1.นางสาวนฤมล  ประสมศรี  เลขประจำตัวสอบ  01-002

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality