พิธีเปิดงาน "ชมวาฬ ทานปู @หาดเจ้าสำราญ ประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น.
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เปิดงาน
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality