พิธีเปิดงาน "ลอยกระทงลงทะเล ประจำปี 2563"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
31/ตุลาคม 2563
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ต้อนรับลมหนาวกับงานลอยกระทง ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทงลงทะเล @ หาดเจ้าสำราญโดยได้ทำพิธีเปิดไปเมื่อคืนวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งได้รับเกียรติ จาก คุณธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน และมี นายบุญยอด มาคล้าย นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ..กับบรรยากาศสบาย ๆ ชายทะเล.
ซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality