ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง คนงาน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality