ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality