ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ได้แก่ นางณัชชา  ศรีจันทร์

2.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ได้แก่ นายอภิชัย อินชื่นใจ

รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้าย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality