การรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปีการศึกษา 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมระดับก่อนอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564  รายละเอียดตามปรากฏตามเอกสารที่แนบ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality