ขอเชิญส่งบุตรหลาน เข้าร่วมการประกวดหนูน้อยนพมาศ งานเทศกาลวันลอยกระทง หาดเจ้าสำราญ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

          ด้วยเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ   กำหนดให้มีการดำเนินโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2561  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสวนภูมิทัศน์หน้าหาด หาดเจ้าสำราญ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป   โดยในการจัดงานครั้งนี้เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  ได้กำหนดให้มีการประกวดหนูน้อยนพมาศขึ้น  จึงขอเชิญชวน ส่งบุตร-หลาน  เข้าร่วมการประกวดหนูน้อยนพมาศ  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  21  พฤศจิกายน  2561  ในเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้..

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality