ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่ตำบลหาดเจ้าสำราญ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพน้ำในพื้นที่ตำบลหาดเจ้าสำราญ  ที่ใช้นำ้ประปาจาก การประปาส่วนถูมิถาคสาขาเพชรบุรี ..รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality