ประกาศร่างโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสายตรอกเล็ก(ข้างวัดดอนบ้านใหม่) หมู่ 4

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง    ประกวดราคาจ้างก่อร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสายตรอกเล็ก(ข้างวัดดอนบ้านใหม่่)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality