ขอเชิญชวนส่งบุตรหลานเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยนพมาศ งานวันลอยกระทง ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

        เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ กำหนดให้มีการดำเนินโครงการจัดงานวันลอยกระทง ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสวนภูมิทัศน์หน้าหาด หาดเจ้าสำราญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป  โดยในปีนี้กำหนดให้มีการ ประกวดหนูน้อยนพมาศ ด้วยนั้น  รายละเอียดตามหลักเกณพ์การจัดการประกวด......  

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality