การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

      เสริมไอโอดีน  เพื่อลูกในท้อง  หากได้รับปริมาณ "ไอโอดีน" ไม่เพียงพอจะส่งผลร้ายต่อลูกในท้อง  ปริมาณไอโอดีนที่ควรได้รับต่อวัน  คนทั่วไป  150  ไมโครกรัม  หญิงตั้งครรภ์  หญิงที่ให้นมบุตร  250  ไมโครกรัม  ไอโอดีนที่ได้จากอาหารทะเล  เกลือเสริมไอโอดีน  และเครื่องปรุงรสเสริมไอโอดีนอาจไม่เพียงพอต่อหญิงตั้งครรภ์........

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality