รณรงค์ 1มกราคม 63 ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ตและร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้ทำโครงการ  ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อส่งเสริมการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ จำนวน 46เครือข่าย ได้พร้อมใจร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เทศบาล ฯ

 

                   จึงขอความร่วมมือพ่อ แม่ พี่น้องทุกคน ที่จะไปจับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้า ให้เตรียมถุงผ้าไปใส่สิ่งของ โดยเริ่ม วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปตามสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ได้ทำโครงการ  ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อส่งเสริมการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ จำนวน 46เครือข่าย ได้พร้อมใจร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เทศบาล ฯ

 

                   

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality