ระมัดระวังโรคชิคุณกุนย่า

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

โรคชิคุณกุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นโรคที่เป็นพาหะนำโรค เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะมีระยะฟักตัวประมาณ 1-12 วัน แต่โดยทั่วไปจะเริ่มแสดงอาการประมาณ 3-7 วันหลังได้รับเชื้อ ระหว่างนี้หากผู้ได้รับเชื้อถูกยุงกัด ยุงก็จะเป็นพาหะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้

 

                   อาการของโรคชิคุณกุนยา มีลักษณะคล้ายกับ โรคไข้เลือดออก และโรคไข้ซิก้า คือ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ มีผื่นแดงขึ้นตามร่างกาย และอาจมีอาการคันร่วมด้วย แต่สิ่งแตกต่างจากโรคไข้เลือดออกคือ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดตามข้อ และข้ออักเสบ ส่วนใหญ่จะปวด ข้อมือ ข้อเท้า อาการปวดข้อจะพบได้หลายๆข้อและเปลี่ยนตำแหน่งการปวดไปเรื่อยๆบางรายอาการปวดอาจมากจนผู้ป่วยเคลื่อนไหวข้อไม่ได้ หรืออาจเป็นต่อเนื่องถึง 12 สัปดาห์ และบางรายอาจมีอาการซ้ำเป็นปี โดยส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นในระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ หากโรคนี้เกิดในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ที่เป็นโรคข้ออักเสบหรือภาวะการเจ็บป่วยที่เรื้อรัง เช่น ความดันในเลือดสูง เบาหวาน หรือโรคหัวใจ โรคเหล่านี้อาจส่งผลกระทบรุนแรงกว่าเดิม และอาจทำให้เสียชีวิตได้ โปรดระมัดระวังบุตรหลาน ให้ดูแลอย่าเปล่อยให้ยุงกัด..

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality