การรับสมัครเด็กปฐมวัย เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปีการศึกษา 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ กำหนดการรับสมัครเด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 2-3 ปี (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563) เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดเจ้าสำราญ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็วัดบางทะลุ  ประจำปีการศึกษา 2563

ติดต่อขอรับใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ประสงค์จะเข้าเรียน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality