ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังรองรับขยะ เพื่อใช้ในโครงการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้มีโครงการ ซื้อถังรองรับขยะ เพื่อใช้ในโครงการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ถังรองรับขยะแบบพลาสติกมีฝาปิดทรงสูงมีล้อเลื่อนพร้อมขาตั้ง (ขนาดตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพรรุ่งเรือง เทรดดิ่ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๕,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality