สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๑ เครื่อง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality