สอบราคาโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายเทศบาล 5 (บริเวณศาลาบ้านผู้ใหญ่เย็น-สระน้ำสาธารณะ) หมู่ 5

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการสอบราคางานโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  ถนนสายเทศบาล ๕  (บริเวณศาลาบ้านผู้ใหญ่เย็น-สระน้ำสาธารณะ)     หมู่ ๕ 

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality