โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยสมานสามัคคี หมู่ 4 (ซอยบ้านนายกำจัด)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยสมานสามัคคี หมู่ 4 (ซอยบ้านนายกำจัด)

-ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality