ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้้อ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้้อ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality