ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีต สายเลียบถนนสายเทศบาล ๕ จากสถานีวิทยุเรือ-คลองดี ๑๙ หมู่ ๕

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีต สายเลียบถนนสายเทศบาล ๕ จากสถานีวิทยุเรือ-คลองดี ๑๙ หมู่ ๕ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality