ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีตสายปลายน้ำแตก-นาตาชื่น ม. 3

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ยกเลิกประกาศประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีตสายปลายน้ำแตก-นาตาชื่น ม. 3

เนื่องจากไม่มีผู้เข้ายื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality