ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีต สายเลียบถนนสายเทศบาล 5 หมู่ 5

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีต สายเลียบถนนสายเทศบาล 5  จากบริเวณเขตตำบลหาดเจ้าสำราญ - บริเวณศาลาหมู่บ้าน(ศาลาราษฎร์พัฒนา) หมู่ที่ 5 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดปากคลองกว้าง 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 510.00 เมตรและวางท่อเชื่อมทางรวม 6 แห่ง ใช้ท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางØ  0.80  เมตร  ยาวรวม  55.00 เมตร 

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality