ยกเลิกการดำเนินการโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีตสายปลายน้ำแตก-นานางชื่น ม. 3 ต.หาดเจ้าสำราญ ด้วยวิธีคัดเลือก

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ยกเลิกการดำเนินการโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีตสายปลายน้ำแตก-นานางชื่น ม. 3 ต.หาดเจ้าสำราญ  อ.เมือง จ. เพชรบุรี 

ด้วยวิธีคัดเลือก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality