ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีตสายเลียบถนนสายเทศบาล 5 ฯ โดยวิธีคัดเลือก

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีตสายเลียบถนนสายเทศบาล 5  จากบริเวณเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ – บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน(ศาลาราษฎร์พัฒนา) หมู่ 5  โดยวิธีคัดเลือก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality