ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางสายเทศบาล 5 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเลคทรอนิกส์(E-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางสายเทศบาล 5 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเลคทรอนิกส์(E-bidding) 

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality