ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางชนิดแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 1 ม. 1-ม.2 โดยวิธีการคัดเลือก

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเทศบาล 1 หมู่ 1 -หมู่ที่ 2  ตำบลหาดเจ้าสำราญ  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีการคัดเลือก

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality