ประกาศเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายเทศบาล 7 หมู่ 7 ด้วยระบบอีเล็กโทรนิกส์(e-Auction)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายเทศบาล 7 หมู่ 7 ด้วยระบบอีเล็กโทรนิกส์(e-Auction)

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality