ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ในที่หรือทางสาธารณะ จุดที่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า ในที่หรือทางสาธารณะ จุดที่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นายจักรินทร์ ชัยชาญพันธุ์

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality