ประกาศเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ราชพัสดุเพื่อสันทนาการ หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ราชพัสดุเพื่อสันทนาการ หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality