ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ชุดที่2 หมายเลขทะเบียน 81-7228 เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ตุลาคม 2564
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ชุดที่2 ประจำท้ายรถหมายเลขทะเบียน 81-7228 เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นายจตุรบ นุ่มรอด