ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

                        เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ   มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์  ติดท้าย  จำนวน  ๑  ลำ  ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางทะเลชายหาดเจ้าสำราญ    เพื่อใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทะเล  โดยมีรายละเอียด......

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality