คำถาม :

"เจ้าหน้าที่ผู้ให้"บริการพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพในระดับใด

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ส่งคำตอบของคุณ