วารสารหน่วยงาน

Displaying 6-8 of 8 results.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
โครงสร้างหน่วยงาน
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality