ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ชุดที่ 2 ประจำท้ายรถหมายเลขทะเบียน 81-7228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มีนาคม 2565
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ชุดที่ 2 ประจำท้ายรถหมายเลขทะเบียน 81-7228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.นายสันธาน หนูดำ

2.นายจตุรบ นุ่มรอด

3.นายทัดณรงค์  อยู่เจริญ