คณะผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ

นางศิริรัตน์ ทรงความดี 086-6155855