ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 4 จากข้อมูล 4
หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง21 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๘๕๑ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง28 เมษายน 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศราคากลาง12 เมษายน 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง12 เมษายน 2565