ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
โอเปอเรเตอร์ กด 101
สำนักปลัด กด 102
กองการศึกษา กด 103
กองคลัง กด 104
กองช่าง กด 105
กอสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กด 106
E-mail : admin@hadchaosamran.go.th, saraban@hadchaosamran.go.th

พิกัด GPS 13.010263, 100.052232

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ 032-478-555-7 โทรสาร 032-478-555-7
******************************

@2014 All right reserved, HADCHAOSAMRAN Subdistrict Municipality