หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) รถยนต์หมายเลขทะเบียน บท ๓๖๕๐ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2565
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองปลายน้ำแตก-คลองนาใหม่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พฤษภาคม 2565