พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เมษายน 2558
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

9.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์นำ้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา จัดโดยกรมประมงร่วมกับเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำเพชรบุรี ศูนย์พัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี และที่ขาดเสียไม่ได้คือ ธนาคารปูม้าหาดเจ้าสำราญและคณะกรรมการทุกท่าน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!