กิจกรรมพุธ ปลอดขยะ

18 พฤษภาคม 2559
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายบุญยอด  มาคล้าย นายกเทศมนตรีฯ สอบถามเรื่องต่าง ๆ จากพ่อค้า แม่ค้า และร่วมพูดคุยถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข ในเรื่ืองการประกอบอาชีพ ปัญหาขยะ การบริการนักท่องเที่ยว  และริเริ่มโครงการไม่ใช้โฟมในการใส่อาหาร โดยเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่ผลิดจากธรรมชาติ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!