งานวันทะเลโลก ปี 59

8 มิถุนายน 2559
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เมื่อเวลา 10.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกล่างเปิดงาน "วันทะเลโลก เก็บขยะชายหาด และแนวปะการัง" เนื่องใน "วันทะเลโลก"2559 ซึ่งจัดโดยสำนักงานบริหารงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ชายทะเลหาดเจ้ัาสำราญ โดยมี พล.ต.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผบ.มทบ.15  นายกฤษฎา แก้วสองเมือง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี  นางสาววนิดา แย้มสรวล ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายบุญยอด มาคล้าย นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ ร่วมพิธี นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ให้การต้อนรับ นักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้ันที่ และนักเรียนรวมกว่า 500 คนร่วมกิจกรรม

     ภายในงานดังกล่าวมีการประกอบพิธีสงฆ์เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล ปลูกต้นไม้ชายฝั่งทะเล มอบโล่และต้นกล้าไม้ทะเลให้แก่ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ตลอดจนปล่อยพันธ์ุกุ้งแชบ๊วย และกุ้งกุลาดำจำนวน 1 ล้านตัว และปล่อยเต่าตนุ อายุ 1 ปี จำนวน 9 ตัว สู่ท้องทะเลเพื่อให้แพร่พันธุ์เป็นทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!