ประชุมเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการจมน้ำ

11 กรกฎาคม 2559
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายบุญยอด  มาคล้าย นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ และเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการจมน้ำ จัดประชุมโครงการฯดังกล่าว โดยใช้่พื้นที่ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เป็นพื้นที่นำร่อง โดยมีทีมเทศกิจ/ป้องกัน และกลุ่มจิตอาสาเฝ้าระวังชายหาด ซึ่งมี นายพิทักษ์ มั่นจันทึก หัวหน้าเทศกิจ และทีมงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!